Tag Archives: fasta

Transcriptome Assembly

 

Trinity

################################
## Counts of transcripts, etc.
################################
Total trinity 'genes': 117729
Total trinity transcripts: 145222
Percent GC: 40.87

########################################
Stats based on ALL transcript contigs:
########################################

  Contig N10: 3392
  Contig N20: 2262
  Contig N30: 1685
  Contig N40: 1268
  Contig N50: 946

  Median contig length: 335
  Average contig: 617.51
  Total assembled bases: 89676218


#####################################################
## Stats based on ONLY LONGEST ISOFORM per 'GENE':
#####################################################

  Contig N10: 3252
  Contig N20: 2047
  Contig N30: 1465
  Contig N40: 1065
  Contig N50: 767

  Median contig length: 305
  Average contig: 547.96
  Total assembled bases: 64511364


#!/bin/bash

TRIN="/home/ggoetz/compile/trinityrnaseq_r20140413p1"

export PATH=~/compile/rsem-1.2.3/sam:${PATH}

${TRIN}/Trinity \
  --seqType fq \
  --JM 44G \
  --left left.fq \
  --right right.fq \
  --CPU 6 \
  --normalize_reads \
  --min_kmer_cov 2 \
  --quality_trimming_params \
  "LEADING:5 TRAILING:5 SLIDINGWINDOW:4:15 MINLENGTH:36"
In [3]:
!head //Volumes/web/cnidarian/SeaStar/trinity_assemblies/run1/Trinity.fasta
>c2_g1_i1 len=233 path=[20:0-32 20:33-65 20:66-98 52:99-232]

TCTTGGTCTTGGACGTGGACTTGCTGGTCTTGGTCTTGGTCTTGGACGTGGACTTGCTGG

TCTTGGTCTTGGTCTTGGACGTGGACTTGCTGGTCTTGGTCTTGTTCTTGGTCTTGTTCT

TTGTCTTGTTCTTGTTCTTGTTTATGTCCTTGTTTAGGGTTGTTGTTGGGTTTGTTGCTG

TGTTTTGGCGGGTTGTTGTTGTTTTGGGGGTTTTGGTTGTTTGTTTGTTTGTG

>c108_g1_i1 len=239 path=[1:0-131 133:132-238]

CACTTCGTATATGCTTTATAGACTTCTTGTACGATGTAAAACTCAGACTTTTAAAATCTT

TTCTCATTTTTTGTAAAACTTTATAGAATAATTTTTTCTCTCTTGGGATATATCTACACT

TTCAACTTGCTTAAAAAAAATATAGATAGTGTATGGTGTATGGAGGATTGTGTATTTCAC

ATGTGAGGTACTGTGTTACTAAATTTAGTTGTCGTGACAGAGAGAGGAACAGAGCAGGG


In [5]:
!fgrep -c ">" /Volumes/web/cnidarian/SeaStar/trinity_assemblies/run1/Trinity.fasta
145222


In [6]:
!fgrep -c ">" /Volumes/web/cnidarian/SeaStar/trinity_assemblies/run2/Trinity.Cufffly.fasta
160038


CLC

Trimming

greenbird_1977290F.png

de novo assembly

greenbird_19772A25.png

summary stats

greenbird_19772955.png

In [8]:
!head /Volumes/web/cnidarian/SeaStar_transc_v2.fa
>3291_5903_10007_H94MGADXX_V_CF71_ATCACG_R1_(paired)_trimmed_(paired)_contig_1

CAAATATATGAACGGTTGATTGTCAACGATTAGTACATGTTTTCATTGTTCCCCACGCCC

GCCCCCCCCCACTCAAACATTTAAAGTGTGAAATATTATTTATCCACAAATTTCCTTAAA

CCTGCAAACTTGTCTGCTGTCTCTTATTGGAAGTTATGAAAAAGAACAACGGGTTTTCTT

TAAAGGGTCTGCGTGCGATTTTCAACCTTTTGAGTAATAGCAGTTATTTTGATAACCGAT

TTTTTTCAAAGCTCAACAGCTTTTTAAAATAAGGAATCCTATAATGGCCAAACGAATACT

ATAAAAATAAGGGTTCTCTTAATTGTATAAAACGTATAATTTTATCAATTTTGGGACCGT

GTAATTTTTTAAAGACCACAAGAATGTTACATACAACAAATAGACGAAACTCGTAGCTTT

GGAAACTACGTCATGGGCGTTTGGTCAAAAGCTGGAGAGAAAGAGAGGTGGGGTGCCAGA

CTTAAGTAGTCACGTGATCTGACCAACGCACATCGGAAGCTCGATCGGATGAAATCTTCT


In [9]:
!fgrep -c ">" /Volumes/web/cnidarian/SeaStar_transc_v2.fa
30578


In []: